Partners - Slovakia

DOVEMA, s.r.o. 

Fučikova 13
08001 Prešov
Slovakia

Phone: + 41 1 91 7723748
Fax: + 42 1 91 7723748
E-mail: dovema@stoneline.sk

Exclusive representative for Lytzen in Slovakia

As all Lytzen representatives, We have been on the market for a long time and have a lot of experience with the special demands from the pharmaceutical industry regarding cGMP.

We have a strong portfolio within the pharmaceutical industry and we are a general supplier of imported high quality products. 


DOVEMA, s.r.o.

Firma DOVEMA,s.r.o. je exkluzívny zástupca firmy Lytzen na Slovensku. 

Ako všetci zástupcovia firmy Lytzen aj firma DOVEMA je na trhu dlhý čas a má dlhodobé skúsenosti  so špeciálnymi požiadavkami vo farmaceutickom priemysle so zreteľom na cGMP.

DOVEMA,s.r.o. má široké portfólio zariadení vo farmaceutickom priemysle a je tiež jedným z generálnych dodávateľov vysoko kvalitných produktov.